#سوسیالیسم_ملی

1 post tagged with #سوسیالیسم_ملی

Photos and Videos about #سوسیالیسم_ملی

(@political.philosophy)

2017-11-06 09:21:46

. «فلسفه سیاست» . «ایسم شناسی» . نازیسم . کلمه نازیسم تخفیف یافته کلمه Nationalsozialismus یا همان سوسیالیسم ملی در زبان آلمانی است و عبارت است از صورتی از فاشیسم که در آن بر نژادپرستی بر مبنای بهانه های علمی و یهودستیزی بیش از هر مقوله ی دیگری تاکید می شد. نازیسم پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و در عصر جمهوری وایمار تحت تاثیر جنبش ملی گرای آلمانی و فعالیت های شبه نظامیان ضد کمونیست و احساسات توسعه طلبانه آلمانی پدیدار شد. اصل و اساس این مکتب بر دو رکن عمده مبتنی بود که عبارت بودند از سلسه مراتب نژادی و مصادیق اجتماعی نظریه ی تکامل تدریجی داروین. طبق نظریه نازیسم، اقوام ژرمن خالص ترین شاخه نژاد آریایی و بنابراین نژاد برتر بشر تلقی می شدند. نازیسم هم با نظام سرمایه داری مخالف بود و هم با کمونیسم و در تلاش برای عرضه ی نظامی برتر از هر دوی آنها، شعار سوسیالیسم ملی سر داد؛ نه نظریه بازار آزاد در نظام سرمایه داری را قبول داشت و نه مقوله طبقاتی در نظام مارکسیستی را. رهبران حزب نازی می کوشیدند با متحد ساختن تمام اقوامی که به زعم ایشان از نژاد خالص آلمانی بودند جامعه ای یکدست بسازند و با توسل به سنت های دیرینه ی قومی در سرزمین آلمان، بخش هایی از کشورهای همجوار آلمان را که ساکنان آلمانی تبار داشتند به خاک آلمان ضمیمه کنند و به اصطلاح عرصه ی زندگی خلق آلمان را گسترش دهند. برنامه ی سوسیالیسم ملی که از سال ۱۹۲۰ به اجرا درآمد ایجاد آلمان بزرگ متحدی را تعقیب می کردند که یهودیان یا آنان که تبار یهودی داشته باشند، حق زندگی و سکونت در آن را نداشته، در عین حال اصلاحات ارضی و ملی سازی برخی صنایع را نیز شامل می گردید. آدولف هیتلر نیز در کتاب معروفش با عنوان نبرد من که در سال ۱۹۲۴ نوشته بود، یهودی ستیزی و مبارزه با کمونیسم را رکن فلسفه سیاسی خود خواند، دموکراسی پارلمانی را تقبیح کرد و آشکارا مدعی شد توسعه طلبی ارضی حق مسلم آلمان است. در سال ۱۹۳۳ هیتلر صدر اعظم آلمان شد، حکومتی تک حزبی تاسیس کرد و به تدریج میلیون ها نفر را به بهانه یهودی بودن، مخالفت با سیاست های دولت وی یا با اتهام «عنصر نامطلوب بودن» به زندان انداخت و به سرعت سر به نیست کرد. با شعله ور شدن آتش جنگ حهانی دوم، تمام ارکان دولت هیتلری مشهور به رایش سوم در قتل عام نظام یافته و برنامه ریزی شده «دشمنان آلمان» نقش ایفا کردند. . ادامه مطلب در کپشن اول: