#chanyeol

12,354,896 posts tagged with #chanyeol

Photos and Videos about #chanyeol

(@exoaeri61)

30 Seconds Ago

CBX 馃槏馃槏馃槏 . . #exo #exol #exosaranghaja #weareone #chen #baekhyun #xiumin #suho #chanyeol #lay #do #kai #sehun @weareone.exo @baekhyunee_exo @oohsehun @real__pcy @zyxzjs @zkdlin

(@nations_pick)

32 Seconds Ago

脵w脵 sho cuteee .I want this:'( where can I get this?!! ~@weareone.exo ~@real__pcy ~@baekhyunee_exo ~@oohsehun ~@zkdlin ~@zyxzjs Tags~ #exo #weareone #saranghaja #baekhyun #kai #kyungsoo #chanyeol #sehun #chen #lay #xiumin #suho #ot9 #sekai #sebaek #kaisoo #chankai #chanbaek #baeksoo #sebaek #hunho #sulay #xiuchen #laysoo #baekxing

(@exovidoe)

3 Minutes Ago

Ok daddy we got it 馃槀鉂 漏onvid

Ep.16 喔∴覆喙喔熰傅喔⑧箑喔∴傅喔⑧斧喔權傅 . . 喔笧喔侧福喙屶笚喙喔∴笝喔椸箤喙佮笟喔 . 喔曕腑喔權笝喔掂箟喔`箞喔侧竾喔氞覆喔囙竵喔编笟喙喔斷箛喔佮笂喔侧涪喔曕副喔о笝喙夃腑喔⑧箘喔斷箟喔弗喔编笟喙勦笡喔涪喙堗覆喔囙竵喔编笟喔勦笝喙勦福喙夃釜喔曕复 "喔勦福喙堗腑喔佮竵喔佮竵喔" 喙喔傅喔⑧竾喔覆喔⑧箖喔堗競喔竾喙喔斷箛喔佮笝喙夃腑喔⑧笚喔掂箞喔權腑喔權腑喔⑧腹喙堗笟喔權腑喔佮箒喔∴箞喙喔涏箛喔權釜喔编笉喔嵿覆喔權笟喙堗竾喔氞腑喔佮抚喙堗覆喔弗喔编笟喔笝喔脆笚喙佮弗喙夃抚 . 喔∴覆喔`箤喔 : 喙喔樴腑喔腑喔 喔曕阜喙堗笝喙勦笖喙夃箒喔ム箟喔о笝喙堗赴 喙佮笟喔 : 喔栢付喔囙箒喔ム箟喔о斧喔`腑喔勦箞喔 喔∴覆喔`箤喔 : 喙喔箛喔權箘喔浮喔弗喔 喙佮笟喔 : 喙喔∴弗喔脆竵 喔曕阜喙堗笝喙勦笖喙夃箒喔ム箟喔о弗喔灌竵喔`副喔佮竵喔 喔栢付喔囙箒喔ム箟喔о笝喙堗赴 喙喔∴弗喔脆竵 喔ム腹喔 /喔涏弗喔膏竵喙喔斷箛喔佮笂喔侧涪喔曕副喔о笝喙夃腑喔⑧笚喔掂箞喔涪喔灌箞喙冟笝喔箟喔浮喔竵喔曕副喔о箑喔竾 喔∴覆喔`箤喔 : 喙勦浮喙堗笗喙夃腑喔囙笡喔ム父喔佮斧喔`腑喔佮箑喔斷傅喙嬥涪喔о笁喔编笝喔栢阜喔競喔竾喙冟斧喙 喙佮笟喔 : 喔勦箞喔 . . 喔箟喔竾 1997 . 喔∴覆喔`箤喔 : 喔權傅喙堗箑喔樴腑 喙佮笟喔 : 喔赴喙勦福喔勦箞喔 喔∴覆喔`箤喔 : 喔夃副喔權笘喔侧浮喔堗福喔脆竾喙喔栢腑喔 喙喔樴腑喙勦浮喙堗箑喔勦涪喔嬥阜喙夃腑喔傕腑喔囙箑喔ム箞喔權箖喔箟喔ム腹喔佮箑喔ム涪喔`付喙勦竾喔箟喔 喙喔樴腑喙喔ム傅喙夃涪喔囙弗喔灌竵喙佮笟喔氞箘喔笝喔傕腑喔囙箑喔樴腑 喙佮笟喔 : 喔佮箛喔夃副喔權箘喔∴箞喙勦笖喙夃福喔о涪喙喔浮喔粪腑喔權竸喔膏笓喔權傅喙堗竸喙堗赴 . 喔炧覆喔`箤喔椸箒喔氞浮 "喙喔樴腑喙喔ム傅喙夃涪喔囙弗喔灌竵喙佮笟喔氞箘喔笝喔傕腑喔囙箑喔樴腑" 喔涏箠喔о赴喔班赴 喔涪喔侧竵喔曕笟喙冟斧喙夃竸喔о箞喔赤箘喔箟喔氞箟喔侧覆喔權傅喙 喔椸傅喔曕副喔о箑喔竾喔箟喔 喙勦浮喙堗箑喔勦涪喔堗赴喙喔ム傅喙夃涪喔囙涪喔编竾喔∴傅喔笝喙夃覆喔∴覆喔炧腹喔 喙喔箠喔赴喔班赴喔 . 喔∴覆喔`箤喔 : 喔斷箞喔侧笁喔编笝喙冟笝喙冟笀喔弗喔班釜喔...喔付 喙佮笟喔 : 喔佮箛喔`腹喙夃斧喔權复喔勦箞喔 喔∴覆喔`箤喔 : 喔涪喙堗覆喔椸赋喔∴覆喙喔涏箛喔權箑喔佮箞喔 喔栢箟喔侧笁喔编笝喙勦浮喙堗箑喔箛喔權抚喙堗覆喙喔∴弗喔脆竵喔曕复喔斷箑喔樴腑喔夃副喔權竸喔囙箘喔∴箞喔∴覆喔勦父喔⑧竵喔编笟喔勦笝喔涪喙堗覆喔囙箑喔樴腑喔曕福喔囙笝喔掂箟喔福喔竵喔權箞喔 喙佮笟喔 : 喔勦箞喔 喔夃副喔權福喔灌箟 喔栢箟喔侧笁喔编笝喙勦浮喙堗箑喔箛喔權箒喔佮箞喙喔∴弗喔脆竵 喔夃副喔權竵喙囙竸喔囙箘喔∴箞喔∴覆喔勦父喔⑧竵喔编笟喔勦父喔撪笗喔`竾喔權傅喙夃箑喔浮喔粪腑喔權竵喔编笝 喔∴覆喔`箤喔 : 喔佮箛喔斷傅 喔涏覆喔佮箑喔佮箞喔囙箖喔箟喙勦笖喙夃笗喔ム腑喔斷笝喙堗赴 喙喔箠喔赴 喔涪喙堗覆喙喔溹弗喔浮喔侧福喔编竵喔夃副喔權箒喔ム箟喔о竵喔编笝 喙佮笟喔 : 喙喔箠喔赴喔班赴 喔勦父喔撪箑喔佮箛喔氞竸喔赤笝喔掂箟喙勦抚喙夃笟喔竵喔佮副喔氞笗喔编抚喙喔竾喙喔栢腑喔班竸喙堗赴 喔∴覆喔`箤喔 : 喔箣喔腑 喔傅喔佮箑喔`阜喙堗腑喔囙斧喔權付喙堗竾 喔傅喔2喔о副喔權笁喔编笝喔堗赴喔佮弗喔编笟喙喔佮覆喔弗喔 喙喔曕福喔掂涪喔∴笗喔编抚喙冟斧喙夃笧喔`箟喔浮喔弗喔 喙佮笟喔 : 喔箠喔班赴喔 2喔о副喔權箑喔權傅喙娻涪喔權箞喔 喔∴覆喔`箤喔 : 喔箞喔о笝喙喔`阜喙堗腑喔囙箑喔∴弗喔脆竵喔夃副喔權涪喙夃覆喔⑧箓喔`竾喙喔`傅喔⑧笝喙冟斧喙夃箒喔ム箟喔 喔炧福喔膏箞喔囙笝喔掂箟喔佮箛喙勦浮喙堗笗喙夃腑喔囙箘喔 喙佮笟喔 : 喔椸赋喙勦浮喔夃副喔權箘喔∴箞喔`腹喙夃箑喔`阜喙堗腑喔 喔箣喔 喙佮弗喙夃抚喔傅喔佮箑喔`阜喙堗腑喔囙斧喔權付喙堗竾 喔夃副喔權笟喔竵喔勦父喔撪笗喔笝喙勦斧喔權抚喙堗覆喔夃副喔權笀喔班箘喔涏箑喔佮覆喔弗喔掂竵喔编笟喔勦父喔 /喔炧腹喔斷箑喔傅喔⑧竾喔斷副喔囙競喔多箟喔權笖喙夃抚喔⑧竸喔о覆喔∴箓喔∴箓喔 "喙勦腑喙夃笟喙夃覆喔權傅喙堗浮喔编笝喙喔溹笖喙囙笀喔佮覆喔`釜喔膏笖喙" 喔∴覆喔`箤喔 : 喔佮箛喔栢箟喔侧箑喔樴腑喔涪喔侧竵喙冟斧喙夃箑喔炧阜喙堗腑喔權笚喔掂箞喙傕福喔囙箑喔`傅喔⑧笝喔ム箟喔箑喔∴弗喔脆竵喔о箞喔侧箘喔∴箞喔∴傅喔炧箞喔竵喙囙笗喔侧浮喙冟笀 喔福喔粪腑喔栢箟喔侧箑喔樴腑喙勦浮喙堗腑喔⑧覆喔佮箘喔涏竵喙囙箖喔箟喙喔∴弗喔脆竵喙勦笡喔涪喔灌箞喔佮副喔氞笁喔编笝 喙佮弗喙夃抚喔夃副喔權笀喔班箖喔箟喙喔囙复喔權箑喔樴腑喙勦笡喔曕副喙夃竾喔曕副喔о箖喔浮喙堗笗喔侧浮喔椸傅喙堗笁喔编笝喔氞腑喔 喔堗赴喙喔覆喙佮笟喔氞笝喔编箟喔權箖喔娻箞喙勦斧喔∴箒喔氞浮喙佮笟喔 /喔炧腹喔斷箑喔傅喔⑧竾喙佮競喙囙竾 喙佮笟喔 : 喔勦父喔撪福喔灌箟喔娻阜喙堗腑喔夃副喔權箘喔斷箟喙勦竾喔. 喔∴覆喔`箤喔 : 喔夃副喔權福喔灌箟喔赴喙勦福喔∴覆喔佮竵喔о箞喔侧笚喔掂箞喙喔樴腑喔勦复喔 /喙喔斷复喔權斧喔權箟喔侧箑喔傕箟喔侧斧喔侧箒喔氞浮 喔堗笝喙佮笟喔∴笘喔涪喔弗喔编竾喔曕复喔斷竵喔赤箒喔炧竾 喙佮弗喙夃抚喔堗赴喔⑧阜喙堗笝喔笝喙夃覆喙喔傕箟喔侧浮喔侧箖喔佮弗喙夃箚喙佮笟喔∴笚喔赤箑喔浮喔粪腑喔權笀喔班笀喔灌笟 喙佮笗喙堗竵喙囙笗喙夃腑喔囙斧喔⑧父喔斷笖喔!!!! . 喙喔∴弗喔脆竵 : 喔∴覆喔∴傅喙 喔椸赋喙勦浮喙喔傅喔⑧竾喔斷副喔 喙喔∴弗喔脆竵喔堗赴喔權腑喔 喙佮弗喙夃抚喙喔∴阜喙堗腑喙勦斧喔`箞喔∴傅喙娻笀喔班浮喔侧笝喔笝喔佮副喔氞箑喔∴弗喔脆竵 /喙喔斷复喔權腑喔竵喔∴覆喔堗覆喔佮斧喙夃腑喔 喙佮笟喔∴福喔掂笟喔溹弗喔编竵喔∴覆喔`箤喔勦腑喔竵喔椸副喔權笚喔 喙佮笟喔 : 喔∴傅喙娻競喔箓喔椸俯喔權箞喔. 喔佮弗喔编笟喙勦笡喔權腑喔權笗喙堗腑喙喔栢腑喔 喙喔斷傅喙嬥涪喔о浮喔掂箠喔曕覆喔∴箘喔涏笝喙堗赴喔勦笝喙喔佮箞喔 喙喔∴弗喔脆竵 : 喔涏箠喔班笡喙娻覆喔堗赴喔權腑喔權竵喔编笟喙喔∴弗喔脆竵喔斷箟喔о涪喙冟笂喙堗箘喔浮喔箟喔 /喔栢覆喔∴浮喔侧福喙屶竸喔椸傅喙堗涪喔粪笝喔涪喔灌箞 喔∴覆喔`箤喔 : 喙勦抚喙夃抚喔编笝喔弗喔编竾喔權箞喔班竸喔權箑喔佮箞喔 喔о副喔權笝喔掂箟喔涏箠喔侧箘喔∴箞喙勦笖喙夃箑喔覆喙喔阜喙夃腑喔溹箟喔侧浮喔 喙喔∴弗喔脆竵 : 喔囙副喙夃笝喔涏箠喔班笡喙娻覆喔曕箟喔竾喔堗父喙娻笟喙嗋箑喔∴弗喔脆竵喔佮箞喔笝 /喔堗复喙夃浮喔椸傅喙堗箒喔佮箟喔∴笡喙堗腑喔 . . 喔曕箞喔箖喔權箑喔∴箟喔權笝喙堗覆喔侧覆喔侧覆馃憞馃憞馃憞

(@oh.shezo.ka)

2 Minutes Ago

Go vote for Kaiii馃槏馃挋 in @tccandler .. I vote @zkdlin from @weareone.exo for #100mosthandsomefaces2018 . . . . #exo #cbx #kai #sehun #suho #chen #chanyeol #beakhyun #lay #kris #tao #luhan #xiumin #kyungsoo #ot9 #ot12 #exol #exok #exom #exotic #exoplanet #sm #kpop #korean #korea #weareoneexo #weareone #鞐戩唽 @weareone.exo @real__pcy @baekhyunee_exo @zkdlin @oohsehun @zyxzjs #followforfollowback @smtown

(@rany_bibbh92)

48 Seconds Ago

Baekki Bandel Chap 52 update 馃挆 Anak bandel mao nginep siap-siap ya jong berbagi kamar sama anak bayi 馃槜馃憣 . . . . . 馃毇No Copy. No Plagiarism. 馃憠 See another Chap #chanbaekmeme_phi . . . @real__pcy x @baekhyunee_exo #baekhyun #chanbaek #chanyeol #chanbaekisreal #exo

(@missmeof.acc)

2 Minutes Ago

CHANSOO LOVER 馃崿馃崿馃崿 . C谩c b岷 啤i 膽峄玭g b峄 qu锚n em k岷筽 hoa s峄 nh茅 M岷 nay l瓢峄漣 up ch峄 h脿ng v岷玭 膽i 膽峄乽 膽峄乽 nha 馃槏 膼峄 n脿y size c贸 to h啤n 膽峄 c农 m峄檛 ch煤t x铆u, nh瓢ng 膽岷 b岷 v岷玭 xinh v脿 h岷 d岷 nha 馃尲 Ph峄 ki峄噉 t贸c ch峄 h矛nh xinh ng岷 ng芒y th岷 n脿y n脿y m脿 kh么ng mau direct 膽峄 膽贸n em 岷 膽i ch峄 nh峄? Gi谩 kh么ng 膽峄昳 16 ng脿n . . #donggia#bongtai #khuy锚ntai #khuy锚ntai#shoponlinehcm #minigame #saigon #shipcode #saigonese #shoponlinehcm #thanhly #thanhlisg #trangsuc #chanyeol#exo#kyungsoo

(@loey_parkchan)

6 Minutes Ago

He has a pretty face but also has a manly voice. BOYFRIEND material !! 鉂わ笍馃挄馃拫馃槡馃槝 . . . . . . . . . . #exo #chanyeol #baekhyun #suho #sehun #kai #do #xiumin #chen #parkchanyeol #lay #kimminseok #kimjongin #kimjumyeon #byunbaekhyun #kimjongdae #yixing #kyungsoo #oohsehun #infoexo #exoupdates #kpop #kpopidol #weareone #yixing #zhangyixingexo

(@oursekai)

1 Minute Ago

Thanks to anyone who spent a bit of their time to wish me happy birthday. You didn't have to but if you did just know that it meant a lot to me 馃檹馃挅 yall are cute and I love you a lot 鉂 Ps: thanks for your unconditional support to this acc as well. Keep loving sekai and EXO 馃帄馃巰 . . #kai #jongin #exo #sehun #sekai #kaihun #ohsehun #baekhyun #xiumin #chen #suho #kyungsoo #yixing #chanyeol #kpop #smtown #sesoo #kaisoo #chansoo #chanbaek #kaibaek #chanhun #jongdae #minseok #junmyeon #鞐戩唽 #靹疙泩 #膦呾澑 #旃挫澊 Cr.: owner

(@hoe43xo)

2 Minutes Ago

I think I'm sick smh

(@khodijah6112)

2 Minutes Ago

EXO The Eve WE ARE ONE EXO 馃挅馃挅馃挅 EXO SARANGHAJA 馃挅馃挅馃挅 @weareone.exo @real__pcy @baekhyunee_exo @zkdlin @oohsehun #xiumin #suho #baekhyun #chen #chanyeol #kyungsoo #kai #sehun #exo

(@king.pcyz)

2 Minutes Ago

喔堗赴喙喔涏箛喔權竸喔о覆喔∴笟喔编竾喙喔复喔嵿斧喔`阜喔笩喙夃覆喔曕副喙夃竾喙冟笀鉂 #chanzps #chanyeol #exo #parkchanyeol #exok #baekyeol #chanbaek #彀棿 #氚曥艾鞐 #pcy #exoplanet #real__pcy #yeollie #korean #exochanyeol #cute #kpop #sm #exotic

喔曕覆喔⑧笗喔编箟喔囙箒喔曕箞喔斷箟喔侧笝喔傕箟喔侧竾喙佮弗喙夃抚喔箞喔 喔炧腑喔副喔權斧喔權箟喔侧浮喔 喙喔阜喔竵...喔о复喔嵿笉喔侧笓喔弗喔膏笖喔腑喔佮笀喔侧竵喔`箞喔侧竾馃拃 嗪亥嗷嵿粓嗪焊嗪斷粏嗷勦簺嗷嗪ム旱嗪嵿涵嗷夃翰嗪嶐煒煒 #chanyeolexo #chanyeol #parkchanyeol #pcy #real_pcy #exo #chanbaek #chanbaek614_forever @real__pcy @baekhyunee_exo

(@kyunglove_)

3 Minutes Ago

Hello:)

(@_byun_92)

3 Minutes Ago

禺賱賷 賳卮賵賮 卮賳賵 乇丕丨 賷胤賱毓 賱賰賲 丕賱賰賱 賷卮丕乇賰 賷丕丨賱賵賷賳 賱丕鬲爻丨亘賵賳 丕賵賰馃槈 丕丨亘賰賲 鉂へз嗁 10 賵丕賵馃槏 賵丕賳鬲賵責 #xiumin #suho #lay #baekhyun #chen #chanyeol #do #kai #sehun #exo #exol #卮賷賵賲賷賳 #爻賵賴賵 #賱丕賷 #亘賷賰賴賷賵賳 #鬲卮賷賳 #鬲卮丕賳賷賵賱 #丿賷_丕賵 #賰丕賷 #爻賷賴賵賳 #丕賰爻賵 #丕賰爻賵丕賱夭 . . . (@_byun_92 ) 馃挅馃挒 . . . 丕賰爻亘賱賵乇 賮賵賱賵 馃憤馃徎 賵丕賰鬲亘賵丕 賱賷 亘賰賵賲賳鬲馃檪 鬲丕禺匕賷賳 賲賳卮賵乇 鬲丕賰 毓賱賶 丨爻丕亘賷馃槆

(@ds.i.15)

3 Minutes Ago

Wanna draw Jongin (Kai) frm 鈥淏aby don鈥檛 cry鈥 too much But I have time only for little sketch, not for full drawing 銋犮厾 ~So want to wait a little bit more~agh . . . . . #exo#kai#jongin#chanyeol#baekhyun#lay#yixing#chen#jongdae#suho#xiumin#minseok#kyungsoo#do#sehun#鞚胳姢韮攴鸽灗

(@iamaulia1310)

3 Minutes Ago

Aurat mas, g usah di umbar2 gtu napa @real__pcy 馃槕 #chanyeol #parkchanyeol #exo #chanbaek

(@hoe43xo)

4 Minutes Ago

I love kris oof

(@yesung.official)

4 Minutes Ago

馃挋WE ARE ALWAYS BY YOUR SIDED Yesung 2018 Birthday Support 馃挋MTR Display Light box in Hong Kong Period: 18th Aug - 31 st Aug 2018 Venue: Yau Ma Tei Station (near Exit D, lightbox no. 2303/03) 鈥 鈥 漏princess_mafu #superjunior #鞀堩嵓欤茧媹鞏 #dne #霐旍棓鞚 #eunhyuk #鞚错榿鞛 #superjunior #鞀堩嵓tv #supertv #supertv2 #superjuniorlosiento #losiento #銈ゃ偋銈姐兂 #鞓堨劚 #鞀堩嵓tv #chanyeol #witch #leeteuk #heechul #shindong #siwon #namho #donghae

(@baekhyun.khyun)

4 Minutes Ago

I will never forget this

(@soondream.id)

36 Minutes Ago

PO Unofficial Pajamas BT21 x Hunt Innerwear Collaboration Batch 2 馃敀Close 30 Agustus IDR 220.000 Size : M, L, XL,XXL SIZE XXL +10.000 LD : 96,100,104,108 Panjang : 72,74,76,78 P.Celana : 90,92,92,94 L.Pinggang : 80,90,100,110 (bisa melebar) Bahan : Catton Yang ingin baju tidurnya super unyu, yukkk harus bngt di order nihhh, siapa tau mimpi kalian pas tidur jadi lebih indahhh鉂も潳 NOTE : Celana serta baju berlengan panjang (TIDAK BISA REQ LENGAN BAJU ATAU CELANA PENDEK) Lama produksi 1-2 minggu (bisa lebih cepat atau lambat tergantung banyaknya orderan) #kpop#blanketkpop#selimutkpop#dramakorea#bisacustom#bts#wannaone#exo#twice#ikon#winner#nct#army#exol#wanable#buddy#bajukpop#once#ikonic#jimin#taehyung#suga#goldenmaknae#sehun#chanyeol#xiumin#d.o#posoondream