Photos and Videos about

#nockostolov vo farnosti Suchá nad Parnou na tému #caminodesantiago #svatojakubskaput už tento piatok 24.5.2019 o 18:00 💒🙂

#nockostolov vo farnosti Suchá nad Parnou na tému #caminodesantiago #svatojakubskaput už tento piatok 24.5.2019 o 18:00 💒🙂

#nockostolov vo farnosti Suchá nad Parnou na tému #caminodesantiago #svatojakubskaput už tento piatok 24.5.2019 o 18:00 💒🙂

Dnes krátka prednáška a film o Camino de Santiago s autorom knižky Cesta do Compostely - Jánom Knapíkom. Odznelo veľa užitočných informácií a postrehov. Pospomínali sme si na naše zážitky a uvedomili si aj niečo nové. 👍😊 #caminodesantiago #svatojakubskacesta #svatojakubskaput #cestadocompostely #svoradov #kolegiumantonaneuwirtha #marienkinblog

What do you think? Could this be a statue of st. James? Čo myslíte? Môže to byť socha sv. Jakuba? #lednice #zameklednice #lednicecastle #caminodesantiago #svatojakubskapout #svatojakubskacesta #svatojakubskaput #wayofsaintjames #jakobsweg #travel #statue

'That is why I am telling you not to worry about your life and what you are to eat, nor about your body and what you are to wear. Surely life is more than food, and the body more than clothing! ... Your heavenly Father knows you need them all. Set your hearts on his kingdom first, and on God's saving justice, and all these other things will be given you as well. So do not worry about tomorrow: tomorrow will take care of itself. Each day has enough trouble of its own.' Matthew 6, 25, 32-34 Check the new article on my blog about our planning ✔✔✔😉 "Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? … Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba." Mt 6, 25, 32-34 Prečítajte si nový článok na blogu o našom plánovaní ✔✔✔😉 #caminodesantiago #caminodelavida #caminodelnorte #wayofsaintjames #thewayofsaintjames #jakobsweg #svatojakubskapout #svatojakubskaput #svatojakubskacesta #pilgrimage #pilgrims #travel #traveller #asturias #view #blogger #quotes #bible #newtestament #marienkinblog

Just an ordinary view on #caminodelnorte somewhere in #asturias to make your day a little bit nicer 🏖☀️🤩 Iba obyčajný výhľad na Camino del Norte, niekde v Astúrii na skrášlenie dňa 🏖☀️🤩 #caminodesantiago #svatojakubskapout #svatojakubskacesta #svatojakubskaput #wayofsaintjames #jakobsweg #pilgrimage #travel #ocean #beach #nature #marienkinblog

Paella in #santander. We didn't manage to take the picture before we started to eat. As proper #pilgrims we were too hungry. 🥘🥄🥂😋 Paella v Santander. Nezvládli sme urobiť fotku predtým, než sme začali jesť. Ako správni pútnici sme na to boli príliš hladní. 🥘🥄🥂😋 #caminodesantiago #caminodelnorte #buencamino #svatojakubskapout #svatojakubskacesta #svatojakubskaput #stjamesway #wayofsaintjames #jakobsweg #paella #gastronomy #goodfood #hungry #pilgrimage #travelblogger #marienkinblog

Albergue in A Cabana. This is probably the newest albergue on #caminodelnorte in #galicia Comfortable, almost empty (because lot of people just don't know it exists), has a kitchen with kitchenware. Highly recommemded 😉🛏🛁🥣🏡 Albergue v A Cabana. Toto je pravdepodobne najnovší albergue na Camino del Norte v Galícii. Pohodlný, takmer prázdny (pretože veľa ľudí jednoducho nevie, že existuje), má kuchyňu s riadom. Odporúčam 😉🛏🛁🥣🏡 #caminodesantiago #wayofsaintjames #jakobsweg #svatojakubskapout #svatojakubskaput #svatojakubskacesta #pilgrimage #albergue #acabana #accommodation #travel #blogger #marienkinblog

I have organized the blog a little bit, so you have an overview in which you can easily access everything you are interested in. Link in bio 🙂Trochu som to na blogu "upratala" a tak máte prehľadný článok, z ktorého sa ľahko prekliknete na všetko, čo vás zaujíma. Link v bio 🙂 #caminodesantiago #caminodelnorte #wayofsaintjames #jakobsweg #svatojakubskapout #svatojakubskaput #svatojakubskacesta #pilgrimage #travel #travelblogger #backpacker #backpacking #marienkinblog

Are you worried about where to sleep and what to eat during your pilgrimage? Check the link in bio 😉🛏🥗 Robíš si starosti s tým, kde spať a čo jesť počas púte? Klikni na link v bio 😉🛏🥗 #buencamino #caminodesantiago #caminodelnorte #thewayofsaintjames #wayofsaintjames #jakobsweg #svatojakubskapout #svatojakubskacesta #svatojakubskaput #accommodation #albergue #food #seafood #placetosleep #goodfood #travel #travelblogger #marienkinblog

Dinner after the first day of pilgrimage - grilled octopus with vegetables. Do you know how to recognize a good restaurant in Spain? It is crowded. 🍽🐙🍅🥔 Večera po prvom dni putovania - grilovaná chobotnica so zeleninou. Viete ako rozoznáte dobrú reštauráciu v Španielsku? Je plná. 🍽🐙🍅🥔 #caminodesantiago #caminodelnorte #buencamino #sansebastian #donostia #seafood #octopus #dinner #gastronomy #basquecountry #paisvasco #wayofsaintjames #jakobsweg #svatojakubskaput #svatojakubskapout #travel #marienkinblog

Google is showing you everything possible and you are lost? Here you can find everything important for your #caminodesantiago (link in bio) 😎 Google vám ukazuje všetko možné a vy sa v tom neviete vyznať? Všetko podstatné pre vašu #svatojakubskaput najdete na #marienkinblog (link v bio) 😎 #buencamino #thewayofsaintjames #wayofsaintjames #svatojakubskapout #donejakubebidea #basquecountry #paisvasco #travel #travelblogger #backpacker #blogger

How to prepare yourself for such a journey? The main thing is to have the determination to come to the end. Without it, you won't go far not only on #thewayofsaintjames See how I prepared on my blog👣🌄 Ako sa na takú cestu dobre pripraviť? Hlavné je odhodlanie dôjsť do cieľa. Bez toho sa ďaleko nedostanete a neplatí to len pre #svatojakubskacesta Viac o mojej príprave na blogu👣🌄 #caminodesantiago #buencamino #wayofsaintjames #svatojakubskapout #svatojakubskaput #pilgrimage #pilgrim #backpacker #travel #prep #blogger #travelblogger #marienkinblog

I tried my new shoes before the pilgrimage to Santiago in Slovak Paradise. Article about my preparations for Camino de Santiago coming soon on my blog ⛰🏞🌄 Nové topánky som pred púťou vyskúšala v Slovenskom raji. Článok o mojej príprave na púť do Santiaga bude už čoskoro na blogu ⛰🏞🌄 #slovakia #slovakparadise #slovenskyraj #svatojakubskacesta #svatojakubskapout #svatojakubskaput #caminodesantiago #thewayofsaintjames #wayofsaintjames #shoes #salomon #nature #blogger #marienkinblog

This is how cooking of pilgrims dinner would look like. Read more about what to carry with you for the Camino de Santiago on my blog (link in bio) 🍽🥘🥫👏 Aj takto môže vyzerať varenie pútnickej večere. Viac o tom, čo si zobrať so sebou na Camino de Santiago nájdete na mojom blogu (link v bio) 🍽🥘🥫👏 #caminodesantiago #caminodelnorte #thewayofsaintjames #wayofsaintjames #svatojakubskacesta #svatojakubskaput #svatojakubskapout #cooking #pilgrim #whatiate #dnesjem #dinner #pilgrimsdinner #vegan #blog #travelblogger #newblog #marienkinblog

Dnes nosím... pútnický outfit na prechádzku mestom 🙂 Today I wear... pilgrims outfit for the city walk 🙂 #todayiwear #vibram #furoshikivibram #bilbao #guggenheimbilbao #basquecountry #pilgrim #caminodesantiago #caminodelnorte #dnesnosim #svatojakubskacesta #svatojakubskaput #blogger #travelblogger #marienkinblog

Čo by ste si zobrali so sebou na cca 800km dlhú pešiu púť? Lepšia otázka: Čo by ste boli ochotní niesť 800km na vlastnom chrbte? Čo som si niesla ja? Pozrite najnovší článok na mojom blogu. 😊 What would you carry with you for approximately 800km long pilgrimage? Better question: What would you be willing to carry for 800km on your own back? What I was carrying with me? Have look at the recent article on my blog. 😊 #caminodesantiago #caminodelnorte #buencamino #svatojakubskacesta #svatojakubskaput #pilgrimage #backpacker #travel #travelblogger #packing #blogger #newblog #marienkinblog