Los templos de la #pizza comienzan con @marquinetti a la cabeza seguida de @kilometrosdepizza donde ni los Rollins Stones se resisten a las creaciones del mejor Pizzero del mundo #jesusmarquina ¿Los ingredientes? Salmón aguacate cebolla y crema de cigala 😎🤘🏼🤘🏼 #gastronomía #pizza #sabor #disfrutar #nonecesitasiraitalia #madridmemata #castilla-lamanchaengancha #restaurantes #cocineros #alma #marquinetti #vayrocomunicacion @madridfoodiexperience @madridseduce @cevichesandia @vidademadrid @enzo_lauretta @nicolettanegrini #vivalapizza
4 Comments Download

People Also Viewed

. 正面から見たら豚足やねんごめん… #schoolfestival #me #instapic #instagood #l4l #f4f #yolo

Mindy @mish_mindy

Nunca fui más yo contigo. #frases23 🐦

Sweet 😍

Polislagen: 20 § För att söka efter en person som med laga stöd ska omhändertas får en polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till annat hus, rum eller ställe som tillhör eller disponeras av honom eller henne. Detsamma gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Finns det synnerliga skäl att anta att den eftersökte uppehåller sig hos annan, får polismannen bereda sig tillträde även dit. #polis #polisen #police #sweden