... + چرا تو این چند سال هیچوقت نمی‌خواستی منو ببینی؟ - بهتر بود همدیگه رو نبینیم ... نمی خواستم واسم پاک کن باشی +پاک‌ کن؟ پاک کن دیگه چیه؟ - ببین وقتی رابطه ای تموم‌ میشه همیشه واسه یه نفر تموم‌میشه و واسه یکی اون رابطه هنوز زنده ست و‌ چال نشده ... اون آدم باید تنها بمونه ...‌یعنی بهتره تنها بمونه ... اگه وارد رابطه ی دیگه ای بشه طرف مقابلش میشه پاک‌کن ... یعنی پاک کن خاطرات و هر‌ چیزی که از نفر قبلی تو زندگی اون باقی مونده + نمیفهمم چی‌میگی ... یعنی من نمی تونستم جای اون رو واست پُر‌کنم؟ - نه بحث جای کسی رو‌ پُر کردن نیست ... وقتی یکی تو ذهن کسی زنده ست اون فقط می خواد یکی باشه که‌کمکش کنه خاطرات قبلی رو پاک کنه و اون رو‌ دوباره به شرایط عادیش برگردونه + فکر می‌کردی من پاک‌کن خوبی نیستم؟‌ -وقتی چیزی رو اشتباه مینویسی و پاک‌می‌کنی ، بهترین پاک‌کن هم باز یه ردی از اشتباه رو باقی میذاره ... یه چیزایی همیشه تو انباری مغز آدم می‌مونه + خب چه اشکالی داشت کمکت می‌کردم تا گذشتت رو‌پاک‌ کنی و دوباره با هم شروع کنیم؟ - اشکالش اینجاست که کار پاک‌کن ، پاک کردن خاطراته ... پاک‌کردن اشتباه ... وقتی کارش تموم‌میشه دیگه دیده نمیشه ... به‌چشم نمیاد ... فراموش‌میشه ... من نمی خواستم تو‌ واسم پاک کن باشی... نمی خواستم فراموش بشی + واقعا نمی فهممت ... چرا بعد از این همه سال قبول‌کردی همو‌ببینیم؟ - یه شب خودم بودم و خودم ... از اول اشتباهاتم رو‌ مرور کردم و همه چی‌ رو چال کردم ... همه چی رو تو انباری مغزم سوزوندم ... خودم خواستم فراموش‌کنم... از پاک‌کن استفاده کردن کار آدم های ضعیفه + خیلی سال گذشته ... تو خبر نداری من این سال ها رو چجوری گذروندم ... نمی ترسی از اینکه پاک‌کن من باشی ؟ - نمی دونم ... فقط می دونم من پاک کن خوبی نیستم #حسین_حائریان #دیالوگ_نویسی #موقت لینک‌کانال تلگرام‌در بیو ( می تونید با سرچ کلمه ی پاک کن داخل کانال متن رو پیدا کنید ) پ.ن : امشب چهار سال از نوشتن این دیالوگ گذشت ، بعد از چهار سال جمله به جمله ش رو دوست دارم و تو روابط این روزهای آدم ها می‌بینم ... از پاک کن استفاده کردن کار آدم های ضعیفه ... نظرتون ؟!
109 Comments Download

Users who like this media