@sarahliberman_ascendmusic - ”Gadol Adonai” . Psalm 100 - ”Ropa till HERREN, hela jorden! Tjäna HERREN med glädje, kom inför Hans ansikte med jubelrop! Tänk på att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva, till sitt folk och får i sin hjord. Gå in i Hans portar med tacksägelse, i Hans gårdar med lovsång. Tacka Honom, lova Hans namn, för HERREN är god. Evig är Hans nåd, från släkte till släkte varar Hans trofasthet.” . Läs mer om Sarah i senaste numret av Israels Vän; hennes väg till frälsning, kallelsen att bli lovsångsledare och väckelsen som drar fram i Israel 📖🇮🇱🙌
6 Comments Download

Users who like this media