Still Gtae
(@jitae.tyjy)

639 posts

816 followers

32 followings

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ Jiyong & Taeyeon Bigbang & SNSD ♡GTAE • JITAE • JIYEON • TAEJI • YEONJI♡

Photos and Videos posted by jitae.tyjy

Even tho I am not there I'm still happy because you came here. Thank you for making our day happy and memorable 😭 I love you @taeyeon_ss #s_taeyeon_concertinmnl #taeyeoninmanila #taeyeon #kimtaeyeon #taengoo #snsd #sone

While there's no updates from them, here is tb pic to fetus jiyong and taeyeon with that same teddy bear lol #gtae #taeyeon #jiyong #kwonjiyong #kimtaeyeon #taed #jitae #gg #bb #bigbang #snsd #royalistdreamer #soshibang #태연 #지용 #kpop @xxxibgdrgn @peaceminusone @taeyeon_ss #p̶̶e̶̶a̶̶c̶̶e̶̶m̶̶i̶̶n̶̶u̶̶s̶̶o̶̶n̶e̶ #t̶̶a̶̶e̶̶y̶̶e̶̶o̶n̶ #g̶̶t̶̶a̶e̶