Мариночка
(@mari.bahtina)

mari.bahtina hasn't posted photo and video on Instagram

People Also Viewed

Sigue mi nena @dina_portillo9885

Went for a slower more sensual twerk/butt vid if that's a thing lol - Full bunny set available! Promo in highlights and story. Includes 42 Hi resolution images and 6 total videos! ❤️ -

Dinakshie Priyasad
(@dinakshie)

1 Day 20 Hours Ago

අද තමයි දවස 😜 ඔයාලා බලනවද?? රාත්‍රි 9.30 ට... TV දෙරණ ♥️

Mrs.Kondratyeva❤️💍 Люблю мужа всем сердцем, навсегда твоя К❤️ p.s. Мои дорогие,а вы верите в то,что у каждого в этом мире есть своя половинка??? Я в этом убеждена! И когда ты ее находишь-это непередаваемые ощущения!Любовь,страсть,уважение,доверие и многое другое,а главное полное взаимопонимание!😊Всем ,кто ещё не встретил свою половинку желаю поскорее ее найти😊❤️

Alaric is human, right? Why doesn't he age?

#JENMAICAN.🐩
(@jenncartel)

2 Days 7 Hours Ago

icy.

👅Via @comedy.channel.xo . . Model. @ • .#finehoneys_empire • pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram___ 🙌 For Feature Dm us ✅ Turn On Post Notifications ✅ Follow, Like & Comment ✅ Tag Your Friends 👥 pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram__pintaram___ #thicke #bootybootybooty #jellobooty #twerkthatass #yarraksevenler #boşalmasteyenler #sangek #bokep #booty🍑 #makeitclap #thatasstho #smackthatass #blackbooty

Expectation vs. Reality 🤣

👾Braanthan😈
(@braanthan)

1 Day 5 Hours Ago

പോകുന്നവർ പോട്ടെ..i dont give a shit😏 . . . . #braanthan #braanthanquotes #love #malayalam #typographydesign #typograph #malayalamtypography #kerala #mallustyle #idontcare #keralam #malayalammovies #newmalayalam

Keep calm, drink a coke and have an awesome weekend ❤️ • • • • • #dancersoninsta_feature #datwfeature #mdgtalent #greywulf2112 #keepcalm #drinkacoke @cocacola #cocacola #summervibes #pigtails #redpointeshoes #ballet #ballerina #balletdancer #balletgirl #pointeshoes #ballerinasofig #dance #dancer #dancelife #dancephotography #houston #htown #colorwall #colorful #colors #beyou #doityourway #classicclairebear @classic.clairebear PC: @brendareadphotography DW: shirt @forever21 shoes @gaynorminden

Join my Website leelajayy.com 🙋🏻 ..Pull my braids. ...Re measured at a massive 36j ..

Alena Akhmetova
(@alenamommy)

2 Days 12 Hours Ago

И по традиции 💑 похожая фото у нас есть 3 годами ранее с острова Краби☺️

"Армения, я приехал как свой": Георгий Кот в Ереване Топ–стилист, чемпион мира по парикмахерскому искусству Георгий Кот находится в Армении и готовит благотворительный мастер-класс, который пройдет летом. Популярный российский стилист, мастер международного класса Георгий Кот душой всегда на исторической родине, хотя и не является гражданином Армении. Об этом он сказал в мультимедийном пресс-центре Sputnik Арменияв понедельник. Георгий в Ереване для подготовки к благотворительному мастер-классу, который пройдет в армянской столице 13 июня. "Моя мама – армянка, я этим горжусь. Я не гражданин Армении, но душой я всегда здесь. Я приехал сюда не как турист, а как свой человек", — признался стилист. "Вчера вечером включил музыку и думал, "может все отменить, раз такая ситуация в Армении" (акции протеста – ред.). На самом деле я – народный мастер. Я должен делать то, что чувствует народ, потому что мы – единое и одно целое", — сказал он. Позднее он понял – отменив благотворительный мастер-класс, он не сможет помочь больным детям, ведь им с каждой минутой становится все хуже. Кот признался, что всем нуждающимся детям помочь он не может, но очень важно, чтобы спасли хотя бы некоторых. "13 июня состоится мастер-класс в Ереване. В программе я представлю профессиональный мастер-класс для мастеров-парикмахеров Армении. После чего приглашаю всех на банкет и шоу-программу. В рамках мероприятия можно будет увидеть все экспонаты первого Музея парикмахерского искусства, который был презентован в России в 2017 году. Все вырученные с вечера средства пойдут на лечение детей", — добавил мастер. Армения, как признался Кот, станет стартовой площадкой, и он сможет продолжить эту акцию по всему миру. Стилист сам будет искать родителей, которые нуждаются в спасении жизни своего ребенка. В день самого мастер-класса будут перечислены деньги в режиме онлайн (со всего мира), а вечером будет объявлена сумма, которую организаторы смогли собрать. "Мое детство было тяжелым, я когда-то тоже стоял у окна, наблюдал, когда же придут мои родители. Врачи когда-то тоже мне помогли, но я сам боролся и смог сам себя вылечить", — поделился известный стилист. ,

Күшті иә☺️ Қарасаң бір түрлі қызығатын сияқтысың ба😌 Жігіті жақсы көріп, өліп бара жатқан сияқты ма🙂 Не дтдеген көйлек😇 Браслеті картьер бриллиант дей ме бірдеме дейд🤨 Мойнында моншағы да💎жоқ☹️ Бетінде түк бояу жоқ😏 прическасы да онша емес🧐деп жақтырмай отырмын😒 (әлде көре алмай отырмын ба😉) @sandi_beksirga-ны шақырса, бес-он теңгесін алып, бояндырып, шашын жасап бере салар еді ғой😅 Ееххх деп бір күрсініп қойдым😏 Маңдайының бағы батпандай екен Марклдың🙂 #ақбозаттыxанзада #дүбірлітой #қалжыңғой

Anita Philips
(@anitaaphilips)

2 Days 12 Hours Ago

Follow @queens__zone . SWIPE right 👉 👉 . Queen 👑👑👑 DON'T FORGET TO TURN YOUR NOTIFICATION BUTTON ON ✔🙋 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ . . . . #queensonlyy#beautiful #fashion #cute #selfie #fashionista#melanin #fashionstyle #blackwoman #blogger#darkskin #fashionshoot #lookoftheday #lookbook #paris #texas #instagood #lagos #queens #fashionblogger #abuja #fitfemale #blackisbeautiful#nigeria #mua #lashes #professionalmakeup

Wkwkwk ok juga idenya buat lebaran 😂😂😂