hosein
(@hosein__osmani)

6 posts

48,046 followers

3,547 followings

‏mahabad❤️ ‏kurd👑 درك كردن يه هنر است و همه هنرمند نيستند🙏😊

Photos and Videos posted by hosein__osmani

mahabad👑
(@hosein__osmani)

10 Days 18 Hours Ago

@hosein__osmani @hosein__osmani

mahabad👑
(@hosein__osmani)

2018-09-13 13:00:52

همه چیم وقف چشمای گیرات شد....

mahabad👑
(@hosein__osmani)

2018-05-28 13:51:10

رنه گروسه پدر تاریخ فرانسه در مورد کوردها :" تمام صفحات تاریخ بشر را جستجو کردم، به نظر میرسد که خداوند تمامی ملتها را فرمانبردار و ملت کورد را فرمانروا آفریده است . "#kurd #kurdistan

mahabad👑
(@hosein__osmani)

2018-05-07 11:19:57

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم … نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم … می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم … می‌خواهـم رد پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!

mahabad👑
(@hosein__osmani)

2018-01-24 00:23:41

#afrin

mahabad👑
(@hosein__osmani)

2017-12-12 11:48:24

درگير عشق تو شدم........

mahabad👑
(@hosein__osmani)

2018-04-22 12:35:54

inam az gorgi khan😍😍😍😍😍