hosein
(@hosein__osmani)

6 posts

48,051 followers

3,537 followings

‏mahabad❤️ ‏kurd👑 درك كردن يه هنر است و همه هنرمند نيستند🙏😊

Photos and Videos posted by hosein__osmani

hosein
(@hosein__osmani)

3 Days 8 Hours Ago

اگرچی رویشتی بلام.....؟

hosein
(@hosein__osmani)

15 Days 10 Hours Ago

#afrin #kurdostan

hosein
(@hosein__osmani)

29 Days 12 Hours Ago

#afrin

hosein
(@hosein__osmani)

2018-01-16 02:23:22

عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز! یکی می پرسد اندوه تو از چیست ؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟ می نویستم برای آنکه باید باشد و نیست شب بود ، شمع بود ، من بودم و غم … شب رفت ، شمع سوخت ، من موندم و غم … من به جرم باوفایی این چنین تنها شدم ، چون ندارم همدمی بازیچه ی دلها شدم .

hosein
(@hosein__osmani)

2017-12-12 11:48:13

درگير عشق تو شدم........

hosein
(@hosein__osmani)

2017-12-12 03:26:35

inam az eshgham😍😍😍😍😍