mnt.ethnic
(@mnt.ethnic)

Photos and Videos posted by mnt.ethnic

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

10 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M42 πŸ’°250K ..................................... LD : 120cm PJ : 80cm Bahan katun Tenun ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

10 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M42 πŸ’°250K ..................................... LD : 120cm PJ : 80cm Bahan katun Tenun ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

10 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M42 πŸ’°250K ..................................... LD : 120cm PJ : 80cm Bahan katun Tenun ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

10 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M40 πŸ’°175K ..................................... LD : 110cm PJ : 65cm πŸ’ ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

10 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M40 πŸ’°175K ..................................... LD : 110cm PJ : 65cm πŸ’ ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

10 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M40 πŸ’°175K ..................................... LD : 110cm PJ : 65cm πŸ’ ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

10 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M40 πŸ’°175K ..................................... LD : 110cm PJ : 65cm πŸ’ ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

10 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M40 πŸ’°175K ..................................... LD : 110cm PJ : 65cm πŸ’ ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

11 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap premium ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

11 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap premium ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

11 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap premium ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

11 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap premium ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

14 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap premium ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

14 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap premium ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

14 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap premium ..................................... Untuk info & detail WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

14 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap premium ..................................... Untuk info & detailπŸ‘‡ WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

14 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap premium ..................................... Untuk info & detail WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik

MnT.ethnic
(@mnt.ethnic)

14 Days 4 Hours Ago

πŸŽ€ READY πŸŽ€ 🍁 Kode : M43 DRESS LILYπŸ‘— πŸ’°220K ..................................... LD : 104cm PJ : 92cm Bahan cap ..................................... Untuk info & detail WA : 0822.2226.4334 πŸ’³ : BCA , BNI πŸ‘› Happy Shopping πŸ’ #batiksolo#batikunik#batikkualitasbagus. #batiknusantara #batikindonesia #baliethnic #bali #mntethnic #girl #batikkeren #simple #batik #jakartabatikfashion #solobatik #batikfashion #batikmodern #batiksolo #batikgaul #batikmurmer #batikkualitasbagus #batikmudamudi #batikresmimodern #batiklimitededition #batikhandmade #batikrumahan #batikcap #mntbatik