زن زندگی به روایت تصویر!! امیلی جان سلام من را به پدر برسان! به بچه اژدها ها هم برسان... به جان اسنو هم برسون... مراقب خودت باش جنس صداتو دوس دارم... لاکه عالی مستدام.. #denaris #rastafarian #emiliaclarke #gameofthrones #blacknails #لاک_سیاه
6 Comments Download

Users who like this media

Users who comment this media

So i ll be there in a moment...hahahah

mkh
(@mk6980)
2017-10-08 10:33:45

Winter is here...

(@fakhtehrahmani)
2017-10-08 10:06:03

👏👏👍👍👍

lovely girl 👍😃

@mercedeh.ms im waiting..hahahah

🌻 mercedeh 🌻
(@mercedeh.ms)
2017-10-08 09:47:25

Winter is coming...😂