اون:: بودن با تو همونقدر که جذابه همونقدرم ترسناکه ___________ من:: 😃 چرا ؟ خیلیا اینو به من میگن ___________ اون:: اینکه چرا جذابیو نمیگم ولی ترسناکی چون اخره همه چیزی ته همه چیزو میبینی و میدونی..ادم جلوت خلع سلاحه ___________ من:: بستگی داره از اون توانایی چطور استفاده شه.. شاید دیدی خلع سلاح بودنتم برات لذت بخشه... ___________ اون:: اره داشتم به همین فکر میکردم. ___________ من:: ولی تو جذابی ، البته وقتی سیگار نمیکشی... بهمن مال داغوناس نه مال تو که سر حالی.. لاکتم که سیاهه😆 سیگار بکشی دیگه جذاب نیستی و من ترسناک میشم! ____________ اون:: روش فکر میکنم بزار این یه نخو بکشم حالا... ____________ پ.ن : سیگار بهمن روی کابینت خیلی مناسب داستان بود البته یه بخشی از داستان تخیلیه. #لاک_سیاه#سیگار#دود#بهمن#جذاب#ترسناک
6 Comments Download

Users who like this media