Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

135 posts

184 followers

278 followings

Best điên

Photos and Videos posted by nguyen.nhii_

😘😘😘 mây đẹp

😊😊😊😊

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

6 Days 6 Hours Ago

😘😘😘😘😘😘

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

7 Days 11 Hours Ago

Bọn đú đời part 2

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

7 Days 11 Hours Ago

Bọn đú đời part 1

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

8 Days 4 Hours Ago

Xem phim ma mà chúng nó bàn chuyện sinh đẻ đm 😂

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

8 Days 4 Hours Ago

Ổ phim ma😂😂

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

1969-12-31 16:00:00

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

12 Days 2 Hours Ago

😘😘😘

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

18 Days 2 Hours Ago

Những ngày ôn thi đã chấm dứttt :))))

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

2018-04-15 08:56:36

Đau tim quạ 😘😘😍

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

2018-04-15 00:47:08

Chuyện hôm qua 😂😂😂

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

2018-04-14 01:54:46

Karaoke tổ 4🎤

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

2018-04-12 03:01:48

Học nhóm tổ 2 😘

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

2018-04-12 02:34:48

Tổ học nhóm 1 😂😂😂

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

2018-04-11 23:14:20

Chimte như thế này ai mà chịu nổi 😘😘😘

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

2018-04-10 03:58:58

Bạn Tới hốc hết :)))

Nguyễn Nhi
(@nguyen.nhii_)

2018-04-07 20:39:04

😘😘😘