🤷🏼‍♀️ my hair gave up on me 🤷🏼‍♀️ can’t find my makeup bag 🤷🏼‍♀️... just mi likkle lip gloss and a go thru 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️
337 Comments Download

People Also Viewed

อานิสงส์การถวายของหอมทั้งปวง ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกุลบุตรท่านหนึ่งเกิดในตระกูลใหญ่ในใจกลางกรุงพาราณสี ตระกูลนี้อุดมมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์และธัญญาหาร พร้อมสมบัติรัตนชาติมากมาย ครั้นกุลบุตรนี้เจริญวัยบรรลุนิติภาวะแล้ว เขาก็มีโอกาสไปฟังธรรมจากพระศาสดาซึ่งกำลังแสดงธรรมแก่มหาชนจำนวนมาก  พระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนมีเนื้อความว่า “บุคคลจะมีโภคทรัพย์มากได้ก็เพราะให้ทาน จะเข้าถึงสุคติได้ก็เพราะรักษาศีล จะดับกิเลสได้ก็เพราะเจริญภาวนา” มหาชนทั้งหลายในธรรมสถานแห่งนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายแล้ว ต่างก็เกิดความแช่มชื่นใจ แม้ตัวเขาเองก็เลื่อมใสในพระพุทธ-องค์เช่นกัน จึงขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะตลอดชีวิต อีกทั้งยังตั้งใจมาสั่งสมบุญโดยการถวายมหาทานมิได้ขาด ถวายของหอม กลิ่นหอมข้ามชาติ  ต่อมา เขามีโอกาสสร้างบุญพิเศษ คือ ได้นำของหอมธรรมชาติสกัดจากพืชธรรมชาติที่เรียกว่า จตุชาติคันธะ หรือ จตุชาติสุคันธะ ๔ อย่าง อันได้แก่  ๑. หญ้าฝรั่น ๒. น้ำมันจากไม้กฤษณา ๓. กำยาน (ยางหอมจากไม้) ๔. ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ แล้วนำไปทาพื้นพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ ๗ ครั้ง จากนั้นเขาได้กราบทูลตั้งความปรารถนากับพระผู้มีพระภาคเจ้ว่า “ขอให้กลิ่นหอมอย่างดียิ่งจงบังเกิดแก่กายข้าพระองค์ในสถานที่ที่ข้าพระองค์ไปเกิดด้วยเถิดพระเจ้าข้า”  พระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะทรงตรัสพยากรณ์ถึงอานิสงส์ที่เขาจะได้รับว่า “ด้วยผลกรรมนี้ ไม่ว่าบุคคลผู้นี้จะไปบังเกิดในภพชาติใด ก็จะมีตัวหอมทุกชาติไป จะเป็นผู้เจริญด้วยกลิ่นแห่งคุณธรรม และจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสอาสวะในที่สุด” เครดิตเว็บKalyanamitra.org สนใจชุดมาลัยหอมถวายพระพร้อมจำปาดองและ ส้มโอมือตำรับเจ้าจอมสดับ ไลน์ tan.gs2 หรือ โทร 0830936120 #ธรรมะสวัสดี#ราตรีสวัสดิ์

♥️ Pc : @shreyas.j.shankar MUA : @shreeyapawar

PopSockets WORLD TOUR Party 香港站 Thanks for having me ❤️ @popsockets_hk @kwongtang Outfit @edition_10 #mocohk Hair @hair_salon_hk @yan_kwok_528

Happy Father’s day! The pacific spiny limpsuckers like this one photographed at @montereybayaquarium can be found off the coast of Washington, up into the Aleutian Islands, and all the way to the northern islands of Japan. As their name suggests, these fish are usually found attached to solid objects by the sucker protruding from their abdomens. Males of this species do most of the parenting, anchoring themselves next to their brood for 3-8 weeks and defending their eggs from predators. These dads will also use their fins to fan water over their soon-to-be babies, ensuring that the eggs get enough oxygen before they hatch. They’re tiny (just 1-3 inches) and not very graceful swimmers, so they’re generally seen near the ocean floor where they blend in more easily.

Miłego weekendu dla Was 🤗 Ja niestety przeżywam dramat sesji i kolejny weekend spędzam w domu 😅😑😑😑 Ps tak ubrana prawie pod mundial 😂💪🏽🇵🇱 . . . #polishgirl #polskadziewczyna #smile #haveaniceday