پيج فارسی سريال عشق سياه سفيد
(@siyahbeyazask.iran)

1,232 posts

13,327 followers

67 followings

اولين و بزرگترين فن پيج فارسی عشق سياه سفيد ⚫️❤️⚪️ دوشنبه ها/كانال D تركيه Persian🇮🇷English🇱🇷Türkçe🇹🇷 posts كپي باذكرمنبع⛔️ T.T : @SBAskkk كانال

Photos and Videos posted by siyahbeyazask.iran

. فرهاد آصلان یا مرت بارجا؟😎 بالاخره تیپ حاجیو عوض کردن😍 امیدوارم با تغییر روز سریال به سه شنبه شاهد تاثیر مثبت روی ریتینگ و روند سریال باشیم😊 قسمت دهم، سه شنبه همین هفته از کانال د🔜 فراگمان اول و دوم قسمت دهم رو از اینجا @muhtesemikili.ir ببینید🌸🌸 #mrblack

#muhtesemikili 😎👊 غزل_نوشت: بزودی میخوام اینجا باهاتون حرفای جدید بزنم😉

خوب همون جور که همتون تا الان متوجه شدین روز سریال عوض شد وبه سه شنبه ها تغیر کرد . روز سه شنبه هم به نظرم روز سختیه باید دید با تغیر روز سریال ریتینگ هم تغیری میکنه یا نه؟🤔 نظر شما چیه؟؟

قسمت اخر چطور بود؟ دوست داشتین 🤔؟ به نظر من که خوب تموم شد

هشتگ قسمت اخر #aglamaannefi̇nal امشب شب دیگه میل خودتون آنلاین ببینین یا نه اما هشتگ حتما تو تویتر فراموش نشه💜

قسمت اخر امشب 💜😎

ریتینگ دیشب😞😔😐

. فراگمان قسمت آخر💔 اوزلم: نه بابا... بابا من دیونه نیستم تو کی هستی دختر منو تهدید به مرگ کردی؟ تو کی هستی قصد جون اونو کردی چتین: آره همون موقع باید همتون کشته بودم هر کیو نیمه گذاشتم به پرو پام پیچید زینب: تو ۱۸ سال تو زندان بودی؟ چرا چرا آلو: قصد کشتن بچمو کردم زینب: باشه اون چی شد؟ آلو زندس و یه مادری داره که خیلی دوسش داره زینب: اونوقت کجاست؟ آلو :رو به رومه😭

هشتگ امشب #askainan عشق رو باور کن بچه ها با وجود ریتینگ پاین سریال لطفا تا جای که میتونیین حداقل نیم ساعت ازسریالو آنلاین ببینین از طریق اپ کانال دی و یا لینک های که تو گروه هست تویترم فراموش نشه✌

قسمت جدید امشب💜

شات های جدیده بیرجه عزیز😍 این خانم زیبا همه چیز بهش میاد💜🍭

فراگ قسمت نهم مکاجه: تو زندگی قهرمانو سوپر قهرمانو از این چیزا وجود نداره کان: هستش توهستی دادش بارجا هست فریدون: پس بچه های مردم رو میگیرین اونارو به مبارزه دعوت میکنین بعدم میکشینشون بعدم اعضای بدنشونو میفرشین اره؟ بوکسور دیگه راحت واینمیسه و جون دشمنارو میگیره کان: تو همه فیلما قهرمانا کتک میخورن اما چیزیشون نمیشه مکاجه: اونا تو فیلم هست کان: به بابا یوکسلچیزی شد؟ تازه اون نصفه قهرمانه تو یه قهرمان کاملی _دوتا پلیس و دوتا قهرمان پس این دوتا قهرمان همین امشب بمیرن

اوزلم: دخترم دزدیده شد و شما از من اعتراف میگیرین؟ این دوتا زن اومدن در خونه من و منو تهدید کردن فهموندن که دخترم میدزدن به نظرتون کار کی میتونه باشه؟هان؟ _از کجا معلوم آلو نکرده باشه بچه دزدیدن در مقابل کارای گذشتش چیزی نیست که؟ هان؟ زینب: مگه خالم توگذشته چی کار کرده _نجمیه: بسه دیگه ساکت شو _من چرا ساکت شم فکر میکنی در اسرار باز نمیشه مادر؟ تو حق داری همچیزو بدونی

چه خانم زیبایی😍😍

ریتینگ دیشب پیشرفت زیادی کرده😍 اما چه فایده که فینال خورده😔

هشتگ امشب #büyükhesaplaşma حسابرسی بزرگ دوساعت قبل یک ساعت بعد سریال تویتر فراموسه نشه💜

شات های جدید از سریال😎😍 @ibrahimcelikkol41 @ozgecangurelofficial @thebursin