This is not an ordinary #rawvegancake ... it's a special day cake ... this is the cake for my day ... birthday 😂! Three days ago, I grew up for another year! I made a real life story and realized that life was wonderful 💛🌸🌿! All the worst I've ever experienced was to climb higher and appreciate the people around me! Our trials are our ladder to success! . 🙏 I am grateful to my exclusive family for unconditional love and understanding! 🙏 I am grateful to myself because I let my heart lead me because it's knows the way! 🙏 I am grateful to all of you who are here with me and you support me! Thanks ✨! Sunny Day and a lot of Love 💝☀️💝☀️💝! . Това не е обикновенна сурова веган торта ... това е торта за специален ден ... това е тортата за моят ден ... рожден 😂! Преди три дена, аз порастнах с още една година! Направих си реална равносметка на живота и осъзнах, че живота е Прекрасен 💛🌸🌿! Всичко лошо което съм преживяла е било, за да се изкача по-високо и да ценя хората около себе си! Нашите изпитания, са нашата стълба към успеха!. 🙏 Благодарна съм на моето изключително семейство за безусловната любов и разбиране!. 🙏 Благодарна съм на себе си, затова, че се оставих сърцето да ме води, защото то знае пътя!. 🙏 Благодарна съм на всички вас, които сте тук с мен и ме подкрепяте! Благодаря ✨! Слънчев Ден и много Любов.💝☀️💝☀️💝! . . . . . #sunny_day_bg #sunnyday #birthday #happibirthday #raw #rawcake #rawvegan #vegan #vegancake #rawvegandessertparty #rawveganfoodshare #rawveganfood #healthy #health #plantbased #plantbasedfood #veganfood #veganlifestyle #healthylifestyle #plantbasedlifestyle #foodstyling #photooftheday #photography #happy #landscape #gratitudevibes #lifeiswonderful #веган #суроваторта
31 Comments Download

Users who like this media